De kracht van voetbal

Wereldwijd beleven miljarden mensen plezier aan voetbal. De sport brengt mensen in beweging; jong en oud, mannen en vrouwen, arm en rijk. Of het nu op een plein in Amsterdam is of op een gravelveldje in Nairobi. Voetbal leeft overal.

Maar voetbal is meer. Voetbal ontwikkelt mensen, vergroot de leefbaarheid en stimuleert participatie en integratie. In achterstandswijken, ontwikkelingslanden en bij jongeren die anders aan de zijlijn zouden staan. Voetbal is een uitstekend middel voor een sterkere en hechtere samenleving.

Met WorldCoaches zet de KNVB de kracht van voetbal in voor de ontwikkeling van de lokale gemeenschap in ontwikkelingslanden. 

Maatschappelijk beleid KNVB

Succesvol sinds 1997

Sinds 1997 is de KNVB – samen met lokale partners – actief in het opleiden van voetbalcoaches in (met name) ontwikkelingslanden via het 'coach the coach' programma. Niet alleen om de voetbalsport (verder) te ontwikkelen, maar ook om de lokale samenleving te versterken. Het doel is kinderen en jongeren te stimuleren hun talenten en passies te ontwikkelen. Zo krijgen zij zelfvertrouwen en kunnen zij zichzelf ontplooien. Daarmee verbetert het toekomstperspectief van het kind èn van de gemeenschap.

In de zomer van 2009 is het toenmalige 'coach the coach' programma verder ontwikkeld tot WorldCoaches.Een andere naam, hetzelfde streven: coaches opleiden die de lokale bevolking kunnen helpen zich te ontwikkelen; op voetbalgebied, maar zeker ook op sociaal vlak.

Sinds de start in 2009 zijn er ruim 10.000 WorldCoaches opgeleid. Op dit moment worden er programma's uitgevoerd in o.a. India, Kenia, Mozambique, Ghana, Zuid-Afrika, Indonesië, Nederlandse Antillen en Suriname.

Van coach tot INSTRUCTOR

De opleiding tot WorldCoach kent vijf fases. Alle deelnemers beginnen met een introductiecursus (introductory level). Een deel van hen klimt vervolgens steeds een trede hoger binnen de opleidingspiramide. Hoe hoog de coaches kunnen komen is afhankelijk van motivatie, kennis en kunde.

Coaches die de piramide volledig doorlopen, mogen zich instructor noemen. Zij kunnen zelfstandig hun kennis overdragen aan nieuwe toekomstige WorldCoaches. Gemiddeld ontwikkelt 10% van de deelnemers zich tot instructor.

De opleiding op basisniveau kunnen de toekomstige WorldCoaches in hun eigen omgeving volgen. Vervolgscholingen zijn regionaal georganiseerd en de hogere opleidingen op één centrale plek. 

Life Skills

Naast de scholing op voetbaltechnisch gebied, worden de coaches ook op sociaal vlak getraind. Deze life skills trainingen bieden de WorldCoaches praktische tools om voorlichting te geven over belangrijke lokale thema's als gezondheid, criminaliteit en de positionering van meisjes en vrouwen. De KNVB verzorgt deze trainingen in samenwerking met lokale partners.

Om de life skills trainingen verder vorm te geven heeft de KNVB in samenwerking met de Universiteit van Utrecht de zogenaamde life skills manual ontwikkeld. De life skills manual geeft structuur aan de opleiding en dient als naslagwerk voor de WorldCoach. Onderwerpen die aan bod komen zijn: verslaving, milieu, criminaliteit, HIV/AIDS en de positie van vrouwen.

De sociale thema's die centraal staan verschillen per land, regio, dorp of stad. De keuze is afhankelijk van de lokale situatie, de heersende maatschappelijke problemen en de doelgroep. WorldCoaches gebruiken lokaal de kracht van voetbal om alle sociaal relevante thema's bespreekbaar te maken.

Download basic life skills manual

Lokale verankering

Met de opleiding van WorldCoaches op het niveau van instructor wordt een duurzaam model gecreëerd: bestaande WorldCoaches kunnen lokaal nieuwe WorldCoaches opleiden (volgens het 'coach-the-coach'-principe). Alle projecten moeten uiteindelijk lokaal verankerd zijn en zichzelf kunnen bedruipen.

Na verloop van tijd neemt de betrokkenheid van de KNVB dan ook af, dragen lokale organisaties en coaches het programma en begeleiden talentvolle, opgeleide coaches op hun beurt weer nieuwe coaches.

Programma's

KNVB WorldCoaches werkt veelal samen met partners. Dan worden afspraken gemaakt om gedurende een aantal maanden of jaren in bepaalde regio’s of landen gezamenlijk activiteiten uit te voeren, zoals het trainen van lokale coaches, het organiseren van voetbalclinics of toernooien, of het ondersteunen van andere lokale voetbal- en sociale activiteiten. De WorldCoaches activiteiten kunnen zich richten op een specifiek thema, zoals bij Football for Water, of op een bepaald evenement, zoals bij het WK2014.

Een selectie van de huidige programma’s van WorldCoaches is hier te bekijken.

KNVB World coaches maakt gebruik van cookies

Let op: Cookies zijn uitgeschakeld

Beste bezoeker,

Deze website maakt gebruik van cookies. Dat doen we om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Dankzij cookies maken we de website gebruiksvriendelijker. Wij vinden het van groot belang dat u weet welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag én uw privacy én de gebruiksvriendelijkheid zoveel mogelijk waarborgen. Ook vinden wij het van belang om u te wijzen op de mogelijkheid om geen cookies op te slaan.

We constateren dat u (mogelijk) de cookies in uw browser hebt uitgeschakeld.
Voor de beste gebruikerservaring adviseren wij bezoekers hun cookies te laten inschakelen.

Deze melding niet meer tonen klik hier voor meer informatie Lees hier hoe je cookies inschakelt

KNVB World coaches uses cookies

Attention: cookies are disabled

Dear visitor,

We use cookies on this website to help us tailor our services to give you the best possible experience. We feel it is important for you to know what cookies we use on this website and what they do, because we want to ensure your privacy is respected and you get the maximum enjoyment from your visit. We also feel it is important for you to know that you don't have to allow cookies to be stored on your hard drive.

We see that you (possibly) have cookies disabled in your browser.
For the best user experience we advice our users to enable cookies.

Do not show this message again click here for more information Read how to enable cookies here