Terug

Clublinking

In 2011 heeft WorldCoaches het programma Clublinking toegewezen gekregen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Met het project 'WorldCoaches Clublinking: Vergroot je wereld, link je club' wil de KNVB vanaf 2012 tot en met 2015 georganiseerd sportende jongeren in de leeftijd van 15-25 jaar betrekken bij internationale samenwerking. Daarbij wil de KNVB de jongeren aanzetten tot bewustwording ten aanzien van mondiaal burgerschap en tot gedragsverandering die daarbij past. De uitwisselingen hebben ten doel om jongeren kennis te laten maken met mensen en hun 

leefsituatie in de diverse ontwikkelingslanden en de thema's die daar spelen. De jongeren ontwikkelen hierbij het structurele besef, dat zij een rol spelen in een wereld, waar wij met zijn allen verantwoordelijkheid voor dragen. Met deze ervaring worden zij in Nederland ambassadeur en kunnen ze die boodschap verspreiden. Hun wereldbeeld is veranderd. Zij kijken meer vanuit die life changing experience, die bepalend is geweest voor hun kennis, houding en het daaruit volgende gedrag dat past bij mondiale burgers.

Clublinking.nl

Clublinking

KNVB World coaches maakt gebruik van cookies

Let op: Cookies zijn uitgeschakeld

Beste bezoeker,

Deze website maakt gebruik van cookies. Dat doen we om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Dankzij cookies maken we de website gebruiksvriendelijker. Wij vinden het van groot belang dat u weet welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag én uw privacy én de gebruiksvriendelijkheid zoveel mogelijk waarborgen. Ook vinden wij het van belang om u te wijzen op de mogelijkheid om geen cookies op te slaan.

We constateren dat u (mogelijk) de cookies in uw browser hebt uitgeschakeld.
Voor de beste gebruikerservaring adviseren wij bezoekers hun cookies te laten inschakelen.

Deze melding niet meer tonen klik hier voor meer informatie Lees hier hoe je cookies inschakelt

KNVB World coaches uses cookies

Attention: cookies are disabled

Dear visitor,

We use cookies on this website to help us tailor our services to give you the best possible experience. We feel it is important for you to know what cookies we use on this website and what they do, because we want to ensure your privacy is respected and you get the maximum enjoyment from your visit. We also feel it is important for you to know that you don't have to allow cookies to be stored on your hard drive.

We see that you (possibly) have cookies disabled in your browser.
For the best user experience we advice our users to enable cookies.

Do not show this message again click here for more information Read how to enable cookies here