Terug

Sport for Development

Sport for Development is een samenwerking tussen de KNVB, International Sport Alliance (ISA) en Right to Play (RTP). De ambitie van het Sport for Developmen programma is om de positie van kwetsbare burgers, in het bijzonder kansarme kinderen, meisjes en vrouwen, te verbeteren door gebruik te maken van de kracht van sport. Daarnaast zal het programma ook lokale Sport for Development organisaties ondersteunen en versterken.

 

Na een succesvolle eerste periode (2012 – 2015) is er een verlenging van het project gekomen. Sport for Development zal zich in de periode van 2016 – 2019 voornamelijk richten op het co-creëren van vitale gemeenschappen. Dit zijn gemeenschappen waarin iedereen een bijdrage levert en er een gezonde balans is tussen het de benodigdheden van het individu en benodigdheden van de algehele gemeenschap. De rol van de KNVB is om (vervolg)trainingen te organiseren, waardoor lokale WorldCoaches beter zijn uitgerust om sociale problematiek binnen de gemeenschap aan te pakken. sportfordevelopment.nl

Sport for Development

KNVB World coaches maakt gebruik van cookies

Let op: Cookies zijn uitgeschakeld

Beste bezoeker,

Deze website maakt gebruik van cookies. Dat doen we om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Dankzij cookies maken we de website gebruiksvriendelijker. Wij vinden het van groot belang dat u weet welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag én uw privacy én de gebruiksvriendelijkheid zoveel mogelijk waarborgen. Ook vinden wij het van belang om u te wijzen op de mogelijkheid om geen cookies op te slaan.

We constateren dat u (mogelijk) de cookies in uw browser hebt uitgeschakeld.
Voor de beste gebruikerservaring adviseren wij bezoekers hun cookies te laten inschakelen.

Deze melding niet meer tonen klik hier voor meer informatie Lees hier hoe je cookies inschakelt

KNVB World coaches uses cookies

Attention: cookies are disabled

Dear visitor,

We use cookies on this website to help us tailor our services to give you the best possible experience. We feel it is important for you to know what cookies we use on this website and what they do, because we want to ensure your privacy is respected and you get the maximum enjoyment from your visit. We also feel it is important for you to know that you don't have to allow cookies to be stored on your hard drive.

We see that you (possibly) have cookies disabled in your browser.
For the best user experience we advice our users to enable cookies.

Do not show this message again click here for more information Read how to enable cookies here