Terug

Football for Water

Tijdens de bijeenkomst in het kader van Wereldwaterdag op 22 maart 2012 heeft Bert van Oostveen, directeur van de KNVB, in Wageningen het programma ‘Football for Water' aangekondigd. De KNVB gaat hierin samenwerken met Unicef, Simavi, Vitens Evides International, Aqua for All, Akvo en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het betreft een zogenaamd publiek-privaat partnerschap, dat zich kenmerkt door een 50-50 financiering tussen de private partners en de Nederlandse overheid. Het partnership zal 750.000 kinderen in Ghana, Kenya en Mozambique een gezonde leefomgeving bieden en

hen daarnaast bewust maken van persoonlijke hygiëne. Er zullen drinkwater- en sanitaire voorzieningen worden aangelegd door de (lokale partners van) organisaties zoals Unicef, Simavi en Vitens Evides International. De KNVB zet haar WorldCoaches programma in ten behoeve van gedragsverandering en zal in samenwerking met lokale partners een scholenvoetbalcompetitie opzetten. Specifiek voor dit programma is door de Universiteit van Utrecht een nieuwe Life Skills Manual ontwikkeld voor onderwerpen op het gebied van WASH. Het programma loopt van 2012 tot en met begin 2016. www.footballforwater.nl

Football for Water

KNVB World coaches maakt gebruik van cookies

Let op: Cookies zijn uitgeschakeld

Beste bezoeker,

Deze website maakt gebruik van cookies. Dat doen we om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Dankzij cookies maken we de website gebruiksvriendelijker. Wij vinden het van groot belang dat u weet welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag én uw privacy én de gebruiksvriendelijkheid zoveel mogelijk waarborgen. Ook vinden wij het van belang om u te wijzen op de mogelijkheid om geen cookies op te slaan.

We constateren dat u (mogelijk) de cookies in uw browser hebt uitgeschakeld.
Voor de beste gebruikerservaring adviseren wij bezoekers hun cookies te laten inschakelen.

Deze melding niet meer tonen klik hier voor meer informatie Lees hier hoe je cookies inschakelt

KNVB World coaches uses cookies

Attention: cookies are disabled

Dear visitor,

We use cookies on this website to help us tailor our services to give you the best possible experience. We feel it is important for you to know what cookies we use on this website and what they do, because we want to ensure your privacy is respected and you get the maximum enjoyment from your visit. We also feel it is important for you to know that you don't have to allow cookies to be stored on your hard drive.

We see that you (possibly) have cookies disabled in your browser.
For the best user experience we advice our users to enable cookies.

Do not show this message again click here for more information Read how to enable cookies here