Samen staan we sterk

WorldCoaches is een initiatief van de KNVB, maar de voetbalbond draagt dit programma niet alleen. Integendeel: de bond werkt nauw samen met verschillende partners uit binnen- en buitenland.

Nederlandse overheid

WorldCoaches wordt ondersteund door de ministeries van Buitenlandse Zaken en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ook diverse Nederlandse ambassades in de deelnemende landen spelen een ondersteunende rol. De ministeries hebben binnen het terrein sport & ontwikkelingssamenwerking prioriteitslanden aangewezen, waarmee Nederland bilaterale relaties onderhoudt.

In dit kader is WorldCoaches actief in Burkina Faso, Indonesië, Kenia, Mozambique, Senegal, Suriname, Zambia en Zuid-Afrika. Sport is daarbij een instrument voor gezondheidsbevordering, vredesopbouw in fragiele staten en conflictpreventie, verzoening en rehabilitatie in (post-) conflictlanden.

NIKE

Nike, het grootste sportmerk ter wereld, is niet alleen kledingsponsor van Oranje en de overige nationale (jeugd)teams. Ook ondersteunt de sponsor onder meer het vrouwenvoetbal, de KNVB Voetbaldagen, straatvoetbal en de jeugdcompetitie. Nike is daarnaast maatschappelijke partner van de KNVB in het project WorldCoaches.

PWC

Sinds 1992 is PwC sponsor van de KNVB. In de aanloop naar het WK 2010 heeft PwC een nadrukkelijke maatschappelijke dimensie aan deze sponsorrelatie toegevoegd door partner te worden van WorldCoaches. PwC ondersteunt dit initiatief omdat zij ervan overtuigd is dat sport mensen bindt, bijdraagt aan een betere toekomst en stimuleert tot ontwikkeling. PWC ondersteunt het programma niet alleen financieel, maar is ook kennispartner. In de komende jaren geeft PWC in samenwerking met de KNVB invulling aan de benodigde managementvaardigheden van de WorldCoaches.

PWC.nl

Lokale kennis

Bij de uitvoering van de programma's zijn lokale partners onmisbaar. Deze organisaties hebben de ervaring, contacten en kennis van de lokale situatie. Daarnaast zijn ze het eerste aanspreekpunt voor de lokale bevolking bij de uitvoering van de programma's. De lokale gemeenschappen, clubs, scholen, NGO's (non-gouvernementele organisaties) en de voetbalbond van het betreffende land: allemaal dragen ze hun steentje bij aan het succes van WorldCoaches.

KNVB World coaches maakt gebruik van cookies

Let op: Cookies zijn uitgeschakeld

Beste bezoeker,

Deze website maakt gebruik van cookies. Dat doen we om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Dankzij cookies maken we de website gebruiksvriendelijker. Wij vinden het van groot belang dat u weet welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag én uw privacy én de gebruiksvriendelijkheid zoveel mogelijk waarborgen. Ook vinden wij het van belang om u te wijzen op de mogelijkheid om geen cookies op te slaan.

We constateren dat u (mogelijk) de cookies in uw browser hebt uitgeschakeld.
Voor de beste gebruikerservaring adviseren wij bezoekers hun cookies te laten inschakelen.

Deze melding niet meer tonen klik hier voor meer informatie Lees hier hoe je cookies inschakelt

KNVB World coaches uses cookies

Attention: cookies are disabled

Dear visitor,

We use cookies on this website to help us tailor our services to give you the best possible experience. We feel it is important for you to know what cookies we use on this website and what they do, because we want to ensure your privacy is respected and you get the maximum enjoyment from your visit. We also feel it is important for you to know that you don't have to allow cookies to be stored on your hard drive.

We see that you (possibly) have cookies disabled in your browser.
For the best user experience we advice our users to enable cookies.

Do not show this message again click here for more information Read how to enable cookies here